28th juni 2018

Webserver 1 Overbelaste server door veel verkeer

De storing is om 14.32 opgelost na verwijdering van een defecte schijf en getroffen klanten zijn op de hoogte gesteld middels een incident rapport